Forside
Personvern og kjøpsbetingelser

Personvern og kjøpsbetingelser

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Wright Trafikkskole AS samler inn og bruker personopplysninger. Personopplysninger er alle typer informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, osv.

1. Formål med behandling av personopplysninger

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er å behandle deg som kunde og elev. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt og informere, følge ditt opplæringsforløp, melde inn dine gjennomførte obligatoriske timer/kurs ihht trafikkopplæringsforskriften § 7-6 til Statens vegvesen og for å kunne sette opp kurs og informere om eventuelle andre relevante tilbud. Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

2. Hvilke typer personopplysninger som behandles til formålene

Navn og kontaktopplysninger:
Vi samler inn for- og etternavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og fødsels- og personnummer.

Opplysninger knyttet til brukerkonto:
Hvis du registrerer en bruker hos oss samler vi inn passord, passordtips og annen lignende sikkerhetsinformasjon som brukes til autentisering og tilgang til din side.

Betalingsinformasjon:
Vi samler inn nødvendige opplysninger for å kunne behandle din betaling ved eventuelle kjøp, noe som kan inkludere bl.a. nummeret på betalingsmiddelet (f.eks. kredittkortnummer) og tilhørende sikkerhetskode.

Kjøpshistorikk:
Vi samler inn opplysninger om dine kjøp, kjøpesum, tidspunkt for kjøpet og tilbud som du benytter deg av.

Opplæringsforløp:
Din trafikklærer noterer nødvendig informasjon om ditt opplæringsforløp for å kunne gi best mulig oppfølging i undervisningen. Som trafikkskole er vi også rettslig pålagt å melde inn obligatorisk opplæring til Statens Vegvesen fortløpende.

Annet:
Vi samler også inn informasjon som du gir oss og innholdet i meldinger som du sender oss, f.eks. spørsmål og informasjon i dialog med trafikklærer eller kundekonsulent.

3. Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlag beskriver hvilket rettslig grunnlag behandlingene av personopplysninger bygger på. Det er først og fremst to formål som personopplysningsbehandlingen bygger på; enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg som elev/kursdeltaker(«Oppfylle avtale»), eller fordi behandlingen er nødvendig for å ivareta rettslig forpliktelse ihht trafikkopplæringsforskriften(«Rettslig plikt»). I visse tilfeller baseres behandlingen på din godkjennelse («Samtykke»), f.eks når man godtar å motta informasjon på sms/e-post.

4. Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, telefonnummer og e-post når du skaper en brukerkonto hos oss gjennom påmelding til kurs og kjøp av opplæringspakker, registrerer deg for et nyhetsbrev eller kontakter oss for kundeservice. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg. Ved inngåelse av denne avtalen oppretter vi også et kundenummer tilsvarende ditt telefonnummer som er unikt og gjør at vi kan sørge for at du følges i opplæringsforløpet på riktig måte.

5. Hvem som har tilgang til dataene

Så lenge du har et elev- eller kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger. Vi er pliktige å oppbevare opplysninger om din førerkortopplæring i 5 år ihht trafikkopplæringsforskriften § 5-5 og §5-6. Etter dette vil alle dine data automatisk slettes.

6. Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger. Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig og som vi ikke er rettslig forpliktet til å lagre. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene. Kontakt oss på personvern@wright.no for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på.

7. Adgang til å klage til Datatilsynet

Følg denne lenken for informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet

8. Bruk av verktøy for analyse og forbedring av brukeropplevelsen

For å kontinuerlig forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider og forstå hvordan våre tjenester blir brukt, anvender Wright Trafikkskole AS verktøy som Hotjar og lignende teknologier for å samle inn data om brukernes interaksjoner og bruksmønstre(musebevegelser, klikk, scrolling). Disse verktøyene gir oss innsikt til å identifisere områder for forbedring.

Kjøpsbetingelser

1. Allment

Wright Trafikkskole AS selger undervisningstjenester (timer og kurs) knyttet til trafikkopplæring i Norge.

Viktig informasjon angående ditt kundeforhold formidles via «Min side» på wright.no, sms eller e-post. Du har alltid full oversikt over ditt kundeforhold og dine kjøp på «Min side» på wright.no.

Wright Trafikkskole AS forbeholder seg retten til å kansellere en ordre/avslutte kundeforholdet dersom særlige grunner foreligger.

2. Priser og betaling

Alle våre ordinære priser er oppgitt på vår hjemmeside. Pris og innhold kan variere fra avdeling til avdeling, se nærmere informasjon om din lokale avdeling på wright.no

Kjøp av opplæringspakker gjøres på wright.no.

Kundekonsulent og trafikklærer kan legge inn enkeltprodukter, pakker og andre tjenester fortløpende i opplæringsforløpet etter avtale med deg.

Ved spørsmål ta kontakt med kundekonsulent ved din Wright-avdeling.

Dersom arbeidsgiver eller annen organisasjon skal betale for din opplæring kreves en skriftlig bekreftelse fra denne. Bekreftelsen må inneholde firmaopplysninger, fakturaadresse, kontaktperson og opplyses om i forkant av oppstart.

Betaling skal skje før enhver form for trafikkopplæring blir levert. Dersom du kjøper et pakketilbud skal innbetaling være gjort gjennom en av våre betalingsløsninger i forkant av oppstart. Før praktisk prøve ved trafikkstasjonen skal all opplæring være innbetalt og registrert i våre systemer.

Wright samarbeider med Nets Easy for å kunne tilby deg som kunde ulike betalingsmåter på nett. Du kan velge mellom faktura, delbetaling, kortbetaling og direktebetaling på våre avdelinger. Mer informasjon og fullstendige vilkår om Nets Easys betalingsløsninger finner du på Nets Easy sine sider.

3. Levering

Flytting av kundeforhold mellom avdelinger: En pakke kan ikke flyttes fra en Wright-avdeling til en annen, men summen du har til gode kan overføres. Dette skyldes at pakkeinnhold og priser kan variere fra avdeling til avdeling.

Innbetalte pakker har en gyldighet på 12 mnd. fra innbetalingsdato om ikke annet er opplyst ved inngåelse av avtale.

Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overføres til andre.

Wright har ingen påvirkning på eventuell ventetid ved bestilling av førerprøve hos Statens Vegvesen.

4. Avbestilling av timer og kurs

Bestilling og Avbestilling:
Du kan bestille timer, kurs, eller pakker via MyPage, vårt kontor, eller direkte hos din trafikklærer. Selv med SMS-varsling, er det ditt ansvar å møte opp eller avbestille i henhold til våre rutiner. Vi er ikke ansvarlige for feil ved SMS-tjenester, mobilnettverk, eller andre forhold utenfor vår kontroll.

Frist for Avbestilling:

Generelt: Avbestill senest kl. 12 dagen før (eller fredagen før for timer på mandager) for å unngå gebyr.

Sikkerhetskurs på vei/øvingsbane: Avbestill senest 2 dager før kursstart.

Førerprøve: Avbestill senest 3 dager før prøvens dato.

Ved manglende avbestilling innen disse fristene, vil du bli belastet for timen, da det ikke vil være mulig å fylle plassen på kort varsel. Hvis vi må avbestille, vil vi også gjøre dette i god tid, om mulig.

5. Kansellering av timer og kurs

Dersom planlagt aktivitet ikke er innbetalt i forkant, forbeholder vi oss retten til å ikke gjennomføre aktiviteten. Elev vil likevel bli holdt økonomisk ansvarlig grunnet interne kostnader knyttet til kanselleringen/aktiviteten.

6. Angrerett, tilbakebetaling og retur

Forbrukeren har angrerett i 14 dager ved kjøp gjort på wright.no. For tjenester starter fristen å løpe dagen etter at avtalen er inngått. Angrerettskjema finner du på «Min side» på wright.no.

Visse kjøp kan ikke angres:

Gavekort:

Her kan kun kjøper av gavekortet benytte angrerett som nevnt over så fremt ingen opplæring er avtalt av mottaker.

Opplæringspakker:

Hvor opplæringstimer eller kurs allerede er avtalt uavhengig av om dette er gjort innenfor eller etter 14 dager fra kjøpstidspunkt for pakke.

Bøker eller annet fysisk materiell

som er tatt i bruk. Innbetalte pakker refunderes ikke, og kan heller ikke overføres til andre.

Dersom tilgodehavende saldo på elevkonto er kr.100 eller mer etter bestått førerprøve refunderes dette så fremt det ikke er en del av en pakke.

7. Tvist

Om en tvist ikke lar seg løse i dialog med den aktuelle avdelingen, har du som konsument mulighet til å sende saken til mekling hos Forbrukertilsynet.

8. Gavekort

På wright.no selges digitale gavekort. Gavekort har en gyldighetstid på 1 år fra kjøpsdato. Når et gavekort har passert gyldighetstiden kan det ikke brukes eller fornyes. Gavekort gjelder ikke som betalingsmiddel for kjøp av nye gavekort.