Forside
Endringer i Trafikkopplæringsforskriften

Endringer i Trafikkopplæringsforskriften

Statens Vegvesen har endret reglene for noen deler av trafikkopplæringen. For en detaljert oversikt kan du se alle lovendringene her:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2024-06-20-1186

For deg som elev er den største endringen at varigheten på trinnvurdering "trinn 3" øker fra 45 til 60 minutter. Dette vil gi deg bedre tid til å ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd, og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig med utgangspunkt i dine prestasjoner.

Kravet om økt varighet er obligatorisk for alle trafikkskoler, og vil medføre en begrenset kostnadsøkning for alle elever. For de som tar førerkort på lette klasser (personbil, moped, mopedbil, motorsykkel og tilhenger) vil ikke prisøkningen utgjøre mer enn fra 130,- til 170,- totalt, avhengig av hvilket førerkort man tar.